KUL

KATOLICKI + UNIWERSYTET + LUBELSKI

DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI KUL

  
PIĄTE WARSZTATY TRANSLATORSKIE

23 lutego br. rozpoczną się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Warsztaty Translatorskie. Jest to pięciodniowa konferencja, adresowana do wszystkich zainteresowanych przekładem poezji polskiej na język angielski.

Informacje i kontakt:
Dr Henryk Duda
Katedra Języka Polskiego KUL
Al. Racławickie 14, pok. 17
20-950 Lublin
Tel.: 445-40-17
E-mail: henryk.duda@kul.lublin.pl

strona www: WARSZTAT╙W

Dr Konrad Klimkowski
Instytut Filologii Angielskiej KUL
Al. Racławickie 14
Kolegium Jana Pawła II, pok. 939
20-950 Lublin
Tel: 445-39-39

E-mail: klimq@kul.lublin.pl

Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych przekładem poezji polskiej na język angielski.

W tym roku będziemy pracować nad tekstami Czechowicza, Leśmiana, Rєżewicza i Rymkiewicza.

Zapraszamy do sali C-911 w budynku Kolegium Jana Pawła II (nowy budynek KUL).

Katedra Języka Polskiego KUL 
Instytut Filologii Angielskiej KUL
University of Ottawa
Slavic Research Group

PIĄTE WARSZTATY TRANSLATORSKIE
FIFTH WORKSHOP ON TRANSLATION

23-27 lutego 2004
Lublin

23 II 2004 
Poniedziałek

900 Otwarcie II Warsztatєw Translatorskich

915-1215 Warsztaty Ц Prof. Michael J. Mikoś (University of Wisconsin-Milwaukee) Ц z przerwą na kawę

1230-1300 Ks. prof. dr. hab. Augustyn Eckmann (Katolicki Uniнwerнsyнtet Lubelski), Z doświadczeń tłumacza tekstєw klaнsyczнnych

1300-1315 Dyskusja

1315-1345 Prof. Richard Sokoloski (University of Ottawa) Ц The Lublin Translation Workshop: a retrospective and prospective view. 

1345-1400 Dyskusja

24 II 2004
Wtorek

900-1215 Warsztaty Ц Prof. Michael J. Mikoś (University of Wisconsin-Milнwaukee) Ц z przerwą na kawę

1230-1300 Dr hab. Edward Fiała (Katolicki Uniwersytet Luнbelнski), Dramat Abrahama w ДTryptyku RzymskimФ Jana Paнwła II i w ДRoman TriptychФ Jerzego Peterkiewicza

1300-1330 Dyskusja 

25 II 2004
Środa

900-1215 Warsztaty Ц Prof. Richard Sokoloski (University of Ottawa) Ц z przerwą na kawę

1230-1300 Dzwenysława Matijasz (Kolegium Polskich i Ukraнińннskich Uniwersytetєw, Lublin), Andrej Chaнdaнnoнwicz (Białoннruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk),
O przeнkłaнdaнniu poezji z językєw spokrewnionych (na przyнkładzie tłumaczeń z białoruskiego na ukraiński)

1300-1300 Dyskusja

26 II 2004
Czwartek

900-1215 Warsztaty Ц Prof. Richard Sokoloski (University of Ottawa) Ц z przerwą na kawę

1230-1300 Dr Andrzej Antoszek (Katolicki Uniнwerнsyнtet Lubelнski), Lost in trans-nations: on the impossibility of faithful translations in the world without borders

1300-1315 Dyskusja

1315-1345 Mgr Michał Garcarz (Uniwersytet Wrocławski), Cinema in translation or translation in cinema. In search of the true nature of subtitles

1345-1400 Dyskusja

27 II 2004
Piątek

900-1215 Mini-Workshop Ц Anita Dębska (Teacher Training College, Toruń), Open the door: poetry and translation for language learning Ц z przerwą na kawę

1230-1300 Prof. Michael J. Mikoś (University of Wisconsin-Milнwaukee), Confessions of a Polish translator

1300-1330 Dyskusja

Zamknięcie V Warsztatєw translatorskich
  

Adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
Numer konta: Pekao SA III O/Lublin 10701281-6990277-2221-0100

Pid znakom Dzvenyslavy | Forum


Rated by GURU


Hosted by uCoz